Mẫu đơn khởi kiện mới nhất

22/10/2015 | 14:19 - Lượt xem: 23285
Mẫu đơn khởi kiện mới nhất bản niêm yết tại Tòa án. Đương sự có thể mua trực tiếp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc sử dụng đơn khởi kiện viết tay, đơn khởi kiện đánh máy theo mẫu ban hành kèm theo nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP. Tải ngay mẫu đơn khởi kiện phù hợp với vụ án bạn đang chuẩn bị khởi kiện.

Đơn khởi kiện là biểu mẫu quan trọng thể hiện mong muốn của người khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. Khi soạn thảo đơn khởi kiện các bạn lưu ý cần làm rõ tên Tòa án yêu cầu giải quyết, điểm mấu chốt của vấn đề tranh chấp và chi tiết các yêu cầu mà các bạn mong muốn đạt được. Căn cứ vào nội dung đơn khởi kiện Tòa án sẽ quyết định thụ lý hay không thụ lý giải quyết vấn đề đồng thời xác định được công việc cần giải quyết khi thụ lý vụ án của bạn.

 

Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện miễn phí qua điện thoại

 

Để tiện cho các bạn trong việc tham khảo, chỉnh sửa chúng tôi xin đính kèm mẫu đơn khởi kiện theo đường links dưới đây

 

>> Mẫu đơn khởi kiện dân sự

>> Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

>> Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

>> Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

>> Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

>> Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng

>> Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

>> Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động

>> Mẫu đơn khởi kiện quyết định hành chính

>> Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bổi thường thiệt hại

 

Nội dung mẫu đơn khởi kiện ban hành kèm theo nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP bao gồm:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                                         ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 
ĐƠN KHỞI KIỆN

về việc .....

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)......

Họ và tên người khởi kiện: (3).......
Địa chỉ: (4) .................
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ............
Địa chỉ: (6) ...............
Họ và tên người bị kiện: (7) ......
Địa chỉ: (8) ........
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9).........
Địa chỉ: (10) .........

NỘI DUNG KHỞI KIỆN
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11).......
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)...........
Địa chỉ: (13) .......
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
1............................................
2............................................
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)
Người khởi kiện (16)

 

Tổng đài tư vấn thủ tục khởi kiện miễn phí

 

Biểu mẫu chỉ mang tính chất tham khảo, để đảm bảo sự chặt chẽ và đầy đủ về nội dung khi sử dụng thực tế Quý vị hãy gọi tới 19006196 để được luật sư hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại. Tổng đài tư vấn pháp luật do Công ty luật SP cung cấp sẵn sàng giải đáp mọi vấn đề hỏi đáp pháp luật mà các bạn quan tâm. Các nội dung có thể các bạn quan tâm thêm:

 

1. Tư vấn cách xác định thời hiện khởi kiện của một vụ án.

 

2. Tư vấn cách xác định đối tượng khởi kiện đúng pháp luật.

 

3. Tư vấn các công việc phải làm trước khi khởi kiện.

 

4. Tư vấn hướng giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

 

5. Tư vấn về giá trị và tầm quan trọng của các chứng cứ, tài liệu khách hàng có trong một vụ việc tranh chấp cụ thể.

 

6. Tư vấn tổng hợp các quy định pháp luật điều chỉnh vụ việc tranh chấp.

 

Luật sư Đào Sơn

Tin cùng chuyên mục