Xác định mức trợ cấp thôi việc trả cho người lao động theo quy định mới

8:44 AM GMT+7, Thứ hai, 14/05/2018
3298

Trợ cấp thôi việc được công ty trả cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng luật lao động số 10/2012/QH13, hướng dẫn bởi Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH; và các quy định có liên quan về trợ cấp mất việc làm được quy định tại Điều 49 BLLĐ, được hướng dẫn bởi Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Khi các bạn đã nghỉ việc, hoặc công ty cho thôi việc theo đúng quy định pháp luật, và các bạn đã làm việc tại công ty từ đủ 12 tháng trở lên thì công ty sẽ trả trợ cấp thôi việc thông việc theo cách tính sau

Tư vấn về mức trợ cấp thôi việc năm 2018

1. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được NSDLĐ trả trợ cấp thôi việc khi chấm dứt HĐLĐ theo một trong các căn cứ sau:

- Khi HĐLĐ hết hạn nhưng các bên không gia hạn hoặc ký HĐLĐ mới (trừ trường hợp NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ);

- Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ đối với trường hợp làm việc theo các công việc nhất định đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi hoàn thành công việc cũng đồng nghĩa với việc HĐLĐ đã được thực hiện xong;

- Hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ, hai bên cùng thống nhất chấm dứt HĐLĐ thông qua thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ;

- NLĐ bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong HĐLĐ theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án;

- NLĐ chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; NSDLĐ là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

- NSDLĐ không phải là cá nhân mà là tổ chức chấm dứt hoạt động;

- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có căn cứ pháp luật theo quy định tại Điều 37 của BLLĐ;

- NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có căn cứ pháp luật theo quy định tại Điều 38 của BLLĐ.

2. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc

Khi chấm dứt HĐLĐ, tương ứng với mỗi năm làm việc trong thời gian được tính trợ cấp thôi việc NLĐ sẽ được NSDLĐ trả một nửa tháng tiền lương.

3. Cách tính:

(Tiền trợ cấp) = (Số năm được tính trợ cấp) X (Mức lương tính trợ cấp)

- Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc.

Trong đó:

Thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm thời gian NLĐ đã làm việc cho NSDLĐ; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ; thời gian được NSDLĐ cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội; 

- Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của NLĐ được tính theo năm (đủ 12 tháng), tương ứng với một năm làm việc sẽ được hưởng trợ cấp một nửa tháng lương, trường hợp thời gian làm việc để tính trợ cấp mà có tháng lẻ thì sẽ tính như sau:

Thời gian có từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng sẽ được tính bằng nửa năm làm việc;

Thời gian có từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng một năm làm việc.

Một điểm cần lưu ý là, theo quy định trên, thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được tính để trả trợ cấp thôi việc. NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp từ khi bắt đầu làm việc thì khi chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ không có nghĩa vụ chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ. Trong trường hợp này, NLĐ sẽ được hưởng chế độ trợ cấp do BHXH chi trả theo quy định.