Vướng mắc khi xin cấp giấy chứng đăng ký đầu tư điều chỉnh mới

3:41 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
19256

Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Công ty vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư năm 2018 phải đáp ứng các điều kiện về chế độ báo cáo, tiến độ góp vốn, tiến độ triển khai dự án và các điều kiện cần đáp ứng với nội dung điều chỉnh.

Kinh nghiệm khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2018

1. Vướng mắc do công ty chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật đầu tư

- Chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án, báo cáo thương nhân, báo cáo giá các mặt hàng nhập khẩu,... theo quy định tại thông tư 16/2015/TT-BKH.

- Chưa thực hiện đúng thời hạn góp vốn của nhà đầu tư theo tiến độ dự án đã cam kết.

- Chưa thực hiện đúng các bước triển khai dự án ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư.

- Chưa kiểm toán BCTC công ty năm tài chính gần nhất.

- Chưa hoàn thành việc xin giấy phép lao động và đăng ký tạm trú cho Giám đốc thuê là người nước ngoài.

 

2. Vướng mắc do không có đủ giấy tờ quy định của pháp luật

- Công ty do pháp nhân nước ngoài đầu tư không có quyết định chấp thuận nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của công ty nước ngoài.

- Không có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi tiến hành tăng vốn.

- Không có đủ tài liệu chứng minh địa chỉ trụ sở chính thuộc sở hữu hợp pháp của công ty khi tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

- Không có đủ tài liệu của nhà xưởng được thuê là kho hàng hoặc địa điểm triển khai dự án.

- Không có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

 

3. Vướng mắc do dự án không đủ điều kiện điều chỉnh

- Công ty lỗ lũy kế các năm nhưng muốn mở rộng quy mô đầu tư.

- Đăng ký mở rộng mục tiêu dự án nhưng không mở rộng quy mô đầu tư.

- Nội dung điều chỉnh thay đổi trên Giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp với dự án đã đăng ký.

 

4. Vướng mắc về cơ chế quản lý của từng địa phương

Căn cứ vào kế hoạch và phương hướng phát triển đầu tư của từng tỉnh mà mỗi tỉnh/ thành phố có những hạn chế về nhất định về lĩnh vực đầu tư. Ví dụ

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam không khuyến khích các công ty đăng ký sản xuất, gia công ngành nghề mỹ ký hoạt động trong khu công nghiệp.

- Tỉnh Hưng Yên hạn chế các Công ty đăng ký ngành nghề ảnh hưởng lớn đến môi trường hoạt động.