Tư vấn xác định thời gian nghỉ phép năm của người lao động

7:25 AM GMT+7, Thứ bảy, 02/06/2018
12699

Luật sư xin hướng dẫn cách tính thời gian nghỉ phép năm cho người lao động làm việc tại các công ty, tổ chức và cán bộ công viên chức nhà nước trong năm 2018 theo quy định của bộ luật lao động hiện hành số 10/2012/QH13

Người lao động được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày? Thời gian nghỉ phép có tính thứ 7 chủ nhật không? Trường hợp xin nghỉ phép nào phải viết đơn? Công chức, viên chức (cán bộ) có chế độ nghỉ phép khác với người lao động bình thường không?

Đây đều là vấn đề được quan tâm nhiều và thông qua nội dung bài viết chúng tôi xin tư vấn cách tính thời gian nghỉ phép năm để các bạn tiện tham khảo.

Theo điều 115 và điều 116 Bộ luật lao động mới năm 2012 (Luật cũ là điều 74 và 75) thì người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:

- 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi;

- 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày.

Thời gian nghỉ phép năm của cán bộ, công chức được quy định theo Điều 13 Luật cán bộ, công chức:

“Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ”

Như vậy thời gian nghỉ phép năm của cán bộ công chức, viên chức giống với người lao động bình thường. Ngoài ra các bạn lưu ý thời gian nghỉ phép được tính theo ngày làm việc do đó thời gian nghỉ phép năm sẽ không bao gồm thứ 7 và chủ nhật.