Tư vấn trường hợp được giao kết hợp đồng bằng miệng

7:47 AM GMT+7, Thứ bảy, 02/06/2018
8187

Hợp đồng miệng có giá trị không? Những loại hợp đồng nào bắt buộc phải giao kết bằng văn bản? Cùng luật sư phân tích các quy định pháp luật liên quan đến việc giao kết hợp đồng bằng miệng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa bằng miệng, hợp đồng thuê khoán lao động bằng miệng, hợp đồng lao động bằng miệng, hợp đồng dịch vụ bằng miệng, những loại hợp đồng nào vẫn có giá trị khi giao kết bằng miệng.

Theo cách thức áp dụng pháp luật thì trường hợp hợp đồng được điều chỉnh của văn bản pháp luật chuyên ngành thì áp dụng quy định của các văn bản này trước khi xem xét việc áp dụng của các luật chung như Bộ luật dân sự. Theo đó các hợp đồng có sự điều chỉnh đặc thù như Hợp đồng lao động, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng ủy quyền,... chỉ có giá trị pháp lý khi giao kết bằng văn bản.

Các loại hợp đồng còn lại như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vay tiền cá nhận,... thì khoản 1, điều 401 Bộ luật Dân sự quy định: “Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói…”. Trong dân gian thường gọi đây là hợp đồng miệng. Các loại hợp đồng này dù giao kết bằng miệng cũng có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.

Nếu “lỡ” ký hợp đồng miệng rồi thì quá trình thực hiện hợp đồng phải chú ý lưu giữ chứng cứ hay nhờ người chứng kiến để họ làm chứng sau này nếu có tranh chấp. Vì vậy, khi giao nhận hàng hóa, phải có biên nhận giao nhận hàng. Khi giao nhận tiền cũng vậy, phải ghi ra biên nhận đó là tiền gì, hàng gì. Có thể các bên của hợp đồng chỉ ký hợp đồng miệng, nhưng quá trình thực hiện hợp đồng, thông qua biên nhận giao nhận tiền, hàng… để làm bằng chứng sau này. Ví dụ: Anh A bán cho anh B mặt hàng tôm, nhưng không ký hợp đồng bằng giấy tờ. Lúc giao hàng và nhận tiền có thể nói rõ thêm trong biên nhận là hôm nay anh B nhận bao nhiêu tôm đó và đã trả cho A bao nhiêu tiền. Còn lại bao nhiêu, lúc nào giao, giá mỗi ký là bao nhiêu, nếu không giao thì sao…. Đó là vài cách nhằm khắc phục các trường hợp không ký hợp đồng bằng giấy tờ.

Tiện đây, tôi đề nghị bà con nên hạn chế tối đa việc ký kết hợp đồng miệng. Xã hội chúng ta ngày càng phát triển, việc ký hợp đồng bằng văn bản trong điều kiện xã hội như thế là chuyện bình thường. Khi ký hợp đồng miệng, nếu chuyện làm ăn hai bên suôn sẻ thì không có gì, nhưng nếu một trong hai bên trục trặc trong làm ăn thì chắc chắn tranh chấp sẽ phát sinh. Lúc đó, mạnh ai nấy nói mà không có gì chứng minh. Trường hợp như vậy không ai giải quyết được.