Tư vấn thủ tục xin đặt in hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định mới

1:38 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
8001

Doanh nghiệp được phép đặt in hóa đơn GTGT công ty khi phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp theo hình thức khấu trừ. Thông tư số 119/2014/TT-TCT tạo điều kiện cho công ty đang hoạt động hoặc công ty thành lập mới được phép đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ.

1. Nộp hồ sơ đăng ký đặt in hóa đơn tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp

- Thời điểm nộp hồ sơ: Sau khi nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đăng ký đặt in hóa đơn GTGT.

+ Đơn xin xác nhận địa điểm kinh doanh.

2. Cơ quan quản lý thuế trực tiếp kiểm tra địa điểm

Các bạn nên chuẩn bị các tài liệu sau

- Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;

- Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn

- Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động

- Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.

3. Đặt in hóa đơn

Sau khi được cơ quan quản lý thuế trực tiếp cho phép đặt in hóa đơn công ty liên hệ với công ty in để in hóa đơn GTGT.

4. Thông báo phát hành hóa đơn

Công ty nộp thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp để bắt đầu được sử dụng hóa đơn GTGT của công ty mình.