Tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty giá rẻ và uy tín

8:12 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
6127

Thay đổi giám đốc công ty – Hướng dẫn các thủ tục cần làm khi doanh nghiệp bổ nhiệm giám đốc công ty mới theo luật doanh nghiệp 2014. Thay đổi giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật có khó hơn so với việc bổ nhiệm giám đốc mới không đồng thời là người đại diện theo pháp luật? Cùng luật sư tìm hiểu quy định về thủ tục thay đổi giám đốc doanh nghiệp năm 2018.

Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hay giám đốc công ty không phải người đại diện theo pháp luật là do doanh nghiệp tự quyết định cơ cấu quản lý. Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP thì thủ tục thay đổi giám đốc công ty sẽ có sự khác biệt rõ rệt về hồ sơ và các bước tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty chuẩn luật

Thay đổi giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật

Trường hợp này khá phổ biến bởi đại đa số các doanh nghiệp hiện nay đều phân quyền cho giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thay đổi giám đốc sẽ đồng thời với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nên hồ sơ gửi tới phòng đăng ký kinh doanh sẽ có thêm nội dung: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luậtthông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp. Song song với việc đó doanh nghiệp còn phải thông báo thay đổi thông tin thuế để phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật mới lên mạng thuế quốc gia. Đây cũng là vướng mắc rất nhiều doanh nghiệp gặp phải, cụ thể: Phòng đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty nhưng trên mạng thuế vẫn ghi nhận thông tin người đại diện pháp luật cũ làm cho việc ký tờ khai, công văn gửi thuế của giám đốc mới không được chấp thuận. Với lỗi này luật sư đã chia sẻ cách khắc phục tại bài viết “Sao chụp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để hiệu đính thông tin thuế bị sai”.

 

Thay đổi giám đốc không phải người đại diện theo pháp luật có đơn giản không?

Đối với trường hợp giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì thủ tục thay đổi khá đơn giản. Sau khi doanh nghiệp thông qua việc bổ nhiệm bạn chỉ cần thông báo thay đổi thông tin giám đốc trên mạng thuế là xong. Thủ tục bắt buộc nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử quốc gia với danh mục hồ sơ bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.
  2. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.
  3. Bản sao công chứng CMTND/ Hộ chiếu của giám đốc mới.
  4. Biên bản họp, quyết định của công ty về việc thay đổi giám đốc.
  5. Hợp đồng lao động nếu giám đốc không đồng thời là thành viên, cổ đông công ty.

Trong vòng 03 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin giám đốc trên mạng thuế để giám đốc mới có đủ các thẩm quyền điều hành kinh doanh trong đó bao gồm ký hóa đơn của doanh nghiệp.

 

Công ty thay đổi giám đốc mà không thông báo có sao không?

Thông báo thay đổi giám đốc gửi tới phòng đăng ký kinh doanh được thông qua chính là thời điểm việc thay đổi giám đốc của doanh nghiệp hoàn thành, do đó việc không thông báo thay đổi giám đốc sẽ làm cho việc bổ nhiệm bị lỗi. Các giao dịch của doanh nghiệp với vai trò đại diện của giám đốc mới có thể bị tuyên vô hiệu nếu có tranh chấp xảy ra.