Tư vấn thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty giá rẻ nhất

8:32 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
7774

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ - Nhận dịch vụ tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ công ty nhanh đảm bảo tư vấn đầy đủ về hình thức tăng vốn, loại tài sản góp vốn được luật doanh nghiệp thừa nhận. Luật sư đảm bảo thực hiện được yêu cầu giảm vốn công ty cổ phần, tăng vốn công ty TNHH kèm theo việc chuyển nhượng vốn góp, và các nội dung khó khác mà doanh nghiệp thường gặp.

Thẩm quyền quyết định việc tăng vốn của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên, Hội đồng thành viên công ty tnhh, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần là người có thẩm quyền thông qua việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ được tăng qua doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh để xin cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp mới. Hồ sơ tăng vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ bao gồm

1. Biên bản họp (Nếu có), quyết định của công ty về việc tăng vốn.

2. Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo mẫu I-1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

3. Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập công ty tại thời điểm hiện tại.

4. Bản sao công chứng đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nguồn vốn góp thêm được góp bằng tài sản.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ công ty TNHH chỉ khác nhau về thẩm quyền và tài liệu liên quan đến thẩm quyền của hội đồng thành viên và đại hội đồng cổ đông.

Nhận thủ tục giảm vốn công ty cổ phần nhanh 

Hình thức góp vốn điều lệ được pháp luật cho phép

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp là tiền, tài sản có giá trong đó khi doanh nghiệp tăng vốn bằng cách góp tiền vào công ty thì hình thức góp vốn được quy định như sau:

1. Việc góp vốn của tổ chức, người nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.

2. Việc góp vốn của cá nhân người Việt Nam vào doanh nghiệp được thực hiện việc góp vốn bằng tiền mặt.

3. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập công ty phải thực hiện việc chuyển khoản vào tài khoản đầu tư vốn của công ty. Đối với việc góp vốn vào doanh nghiệp đã hoạt động phải thực hiện việc chuyển khoản từ tài khoản đầu tư mở tại Việt Nam sang tài khoản công ty.

 

Báo giá dịch vụ tư vấn tăng, giám vốn điều lệ công ty

Nội dung Thời gian Phí dịch vụ
Gói cơ bản 09 ngày làm việc 1.000.000đ
Gói tiện ích 05 ngày làm việc 1.300.000đ

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ nhanh trong vòng 01 ngày hoặc thực hiện thủ tục tăng vốn đồng thời với nhiều nội dung thay đổi khác vui lòng gọi 0934.0345.745 để luật sư báo giá chi tiết.

Báo giá dịch vụ tăng vốn điều lệ chỉ áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hà Nôi, đối với việc tăng vốn trên 50 tỷ hoặc công ty thực hiện thủ tục là công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, công ty Việt Nam cho người nước ngoài góp thêm vốn vào công ty là những nội dung có độ khó đặc biệt. Trường hợp này quý vị hãy liên hệ công ty chúng tôi để nhận báo giá chi tiết