Tư vấn thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới

8:41 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
2423

Giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài cấp trước ngày 01/07/2015 phải thực hiện thủ tục xin tách giấy chứng nhận đầu tư trước khi doanh nghiệp điều chỉnh nội dung GCN đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được tách làm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ sở pháp lý khi tách giấy chứng nhận đầu tư

Việc quy định phải tách giấy chứng nhận đầu tư hiện tại không được quy định cụ thể trong luật đầu tư 2014 và luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn, tuy nhiên theo quy định của 2 luật này thì kể từ ngày 1/7/2015 nội dung đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp được tách riêng do đó các doanh nghiệp khi có thay đổi phải làm thủ tục cấp đổi hai loại giấy trên để tuân theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể có hướng dẫn tại công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Lưu ý: Các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư mà không có nhu cầu thay đổi thông tin thì không nhất thiết phải làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư, chỉ làm khi có yêu cầu thay đổi (giấy chứng nhận đầu tư cũ vẫn có giá trị, nếu thay đổi thì sẽ làm gộp thu tục để tiết kiệm chi phí)

Tách giấy chứng nhận đầu tư thành GCN đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư

Việc tách giấy chứng nhận đầu tư sẽ trải qua 2 bước chính: cấp đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên khi thay đổi như vậy sẽ làm thay đổi thông tin con dấu của đơn vị (do dấu cũ sử dụng số giấy chứng nhận đầu tư, dấu mới sẽ dùng mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế) nên về cơ bản thì hồ sơ sẽ gồm 3 giai đoạn.

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị bổ sung cập nhật theo mẫu II-18 tại thông tư 20/2015/TT-BHKĐT

Danh sách thành viên (cổ đông) trong công ty

Danh sách đại diện theo ủy quyền của công ty

Bản sao GCN đầu tư, GCN đăng ký mã số thuế

Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền làm thủ tục

Lưu ý: Trong trường hợp GCN đầu tư cũ chưa mã hóa ngành nghề cấp 4 theo quy định thì trên giấy đề nghị bổ sung cập nhật phải mã hóa ngành nghề theo đúng quy định.

Thay đổi con dấu do tách giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi xong bước trên thì khách hàng đã có đăng ký kinh doanh mới tương tự đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam, mã số doanh nghiệp và mã số thuế được sử dụng chung do đó việc thay đổi con dấu là cần thiết.

Khách hàng yêu cầu khắc dấu mới tại các đơn vị khắc dấu hợp pháp trên toàn quốc, sau đó sử dụng mẫu II-9 tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để công bố mẫu dấu mới.