Tư vấn thủ tục góp vốn công ty bằng tài sản theo quy định mới

8:09 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
396

Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp được tiến hành như thế nào? Luật sư xin hướng dẫn cách góp vốn công ty bằng ô tô và sự khác nhau khi trong việc thực hiện thủ tục góp vốn khi tài sản là bất động sản, nhà cung cư hoặc các tài sản có giá trị khác.

Những tài sản góp vốn phải thực hiện sang tên giấy chứng nhận sở hữu

Yêu cầu cần thực hiệp khi góp vốn doanh nghiệp bằng ô tô

Ô tô là loại tài sản có giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trong đó thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình hợp đồng công chứng cho việc chuyển nhượng, thay đổi. Do đó hai bên phải thực hiện việc công chứng hợp đồng góp vốn.

Yêu cầu cần thực hiệp khi góp vốn doanh nghiệp bằng bất động sản

Theo luật kinh doanh bất động sản 2014 thì giao dịch liên quan đến bất động sản, quyền sở hữu nhà bắt buộc phải công chứng, do đó hợp đồng góp vốn công ty bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải công chứng tại phòng công chứng.

Trên đây là 02 loại tài sản điển hình và phổ biến sử dụng để góp vốn vào doanh nghiệp mà hợp đồng góp vốn phải công chứng để đảm bảo có thể thực hiện sang tên giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản góp vốn.

Hướng dẫn cách góp vốn công ty bằng tài sản chuẩn luật

Các bước thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản

1. Doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản phải lập biên bản định giá tài sản góp vốn hoặc thuê tổ chức định giá độc lập xác định tài sản đem góp vốn.

2. Thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng góp vốn nếu tài sản là Ô tô, bất động sản.

3. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong việc ghi nhận tài sản góp vốn áp dụng cho trường hợp: Doanh nghiệp tăng vốn do thành viên góp thêm vốn bằng tài sản.

Đối với trường hợp việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty thì sau khi hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng góp vốn doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên, cổ đông là xong.

4. Thực hiện thủ tục sang tên quyền sở hữu tài sản đối với các trường hợp tài sản góp vốn có giấy chứng nhận quyền sở hữu.

 

Quy định về quản lý và định đoạt tài sản góp vốn

Tài sản sau khi góp vốn thuộc quyền quản lý và định đoạt của doanh nghiệp tiếp nhận vốn. Trường hợp khi thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc vì một lý do nào đó doanh nghiệp muốn thanh lý, bán tài sản góp vốn cho cá nhân, đơn vị khác thì

- Doanh nghiệp được quyền định đoạt phần giá trị tài sản được cổ đông, thành viên góp vốn.

- Doanh nghiệp phải lập tổ thanh lý tài sản để đảm bảo sự khách quan theo quy định pháp luật.