Tư vấn phạm vi được phép hoạt động của ngành nghề kinh doanh bất động sản

1:39 PM GMT+7, Thứ năm, 17/05/2018
2432

Tư vấn điều kiện kinh doanh bất động sản và phạm vi hoạt động của công ty bất động sản theo luật kinh doanh bất động sản 2014. Thông thường  công ty kinh doanh bất động sản thường đăng ký thêm những ngành nghề kinh doanh nào? Dưới đây là những chia sẻ của luật sư.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản được pháp luật ghi nhận

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam quy định các ngành nghề trong lĩnh vực bất động sản gồm có:

1. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản.

3. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

4. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ tư vấn bất động sản.

 

Phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty bất động sản

Luật doanh nghiệp 2014 thống nhất quản lý các loại hình doanh nghiệp (Bao gồm doanh nghiệp vốn nước ngoài và doanh nghiệp trong nước) thống nhất hoạt động theo cùng một giấy phép gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy về mặt giấy tờ của pháp nhân sẽ không có sự khác biệt, tuy nhiên phạm vi kinh doanh thì công ty vốn nước ngoài sẽ hẹp hơn công ty Việt Nam bởi: Phạm vi được phép kinh doanh chỉ nằm trong khuông khổ nội dung WTO mà Việt Nam cam kết, và phạm vi kinh doanh sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành. Cụ thể công ty vốn nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động sau:

“Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014”.

 Tư vấn điều kiện kinh doanh bất động sản 2018

Điều kiện kinh doanh bất động sản đối với từng hoạt động cụ thể

Điều kiện đăng ký kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản

1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP;

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại phần một vừa nêu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

2. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Mức vốn pháp định được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 luật kinh doanh bất động sản.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

 

Công ty kinh doanh bất động sản thường đăng ký những ngành nghề kinh doanh nào?

Trong quá trình triển khai thủ tục mở doanh nghiệp luật sư nhận thấy các công ty kinh doanh bất động sản thường đăng ký thêm các lĩnh vực kinh doanh khác để hỗ trợ tối đa các yêu cầu cần có của khách hàng, cụ thể:

1. Hoạt động về kho bãi và nhà xưởng.

2. Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất.

3. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng công trình, thiết bị điện tử, điện lạnh.

4. Dịch vụ cho thuê tài sản, máy móc.

5. Dịch vụ môi giới thương mại, tư vấn đầu tư và các dịch vụ tư vấn quản lý hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân.

6. Dịch vụ quản lý công trình xây dựng, quản lý tòa nhà.

7. Dịch vụ làm sạch và cung ứng lao động cho các tòa nhà.

Song song với việc đăng ký ngành nghề thì luật sư thường đề xuất thêm các ngành nghề có lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Ngay hôm nay khi bạn cần tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh về bất động sản hãy gọi ngay tới số điện thoại 19006196 để được luật sư trợ giúp.