Tư vấn miễn giấy phép lao động cho Giám đốc nước ngoài theo quy định mới

3:33 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
5354

Giám đốc công ty vốn nước ngoài có được miễn giấy phép lao động – Tư vấn thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Xin miễn giấy phép lao động sẽ cần những điều kiện gì? Cùng luật sư làm rõ vấn đề trên.

Khái niệm công ty vốn nước ngoài và việc bổ nhiệm giám đốc

Công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được hình thành từ việc góp vốn, đầu tư của thương nhân nước ngoài. Do vậy khi bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc sẽ có các trường hợp sau:

- Công ty vốn nước ngoài có nhà đầu tư là cá nhân kiêm giám đốc công ty.

- Công ty vốn nước ngoài có nhà đầu tư là pháp nhân và bổ nhiệm một người nước ngoài làm giám đốc công ty.

- Công ty vốn nước ngoài có nhà đầu tư là cá nhân và bổ nhiệm một người nước ngoài khác làm giám đốc công ty

Vậy ba trường hợp nói trên trường hợp nào giám đốc công ty sẽ được miễn giấy phép lao động? Doanh nghiệp bạn thuộc trường hợp nào mà luật sư đã liệt kê.

Điều kiện xin miễn giấy phép lao động 2018

Điều kiện được miễn giấy phép lao động của giám đốc nước ngoài

Theo điều 172 Bộ luật lao động 2012, trường hợp đầu tiên nếu giám đốc công ty trong trường hợp này là thành viên góp vốn công ty thì được miễn giấy phép lao động.

Xét theo trường hợp thứ 2, Căn cứ theo điều 7 nghị định 11/201/NĐ-CP thì người nước ngoài được miễn giấy phép lao động khi thuộc diện “Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;” nếu họ là nhân sự di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp do công ty mẹ ở nước ngoài cử sang làm vị trí quản lý tại công ty ở Việt Nam thì họ cũng thuộc diện không cấp giấy phép lao động.

Trong trường hợp thứ 3 nếu giám đốc là nhân sự được thuê bên ngoài doanh nghiệp, cũng không phải là chủ đầu tư cá nhân mà là giám đốc theo diện ký hợp đồng thuê giám đốc thì trường hợp này phải xin giấy phép lao động.

Như vậy, các TH mà luật sư vừa liệt kê, TH thứ nhất và thứ hai Giám đốc sẽ thuộc diện không phải xin giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam. Quy định này tương tự áp dụng cho trường hợp trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Được miễn giấy phép lao động có xin được thẻ tạm trú dài hạn

Người được miễn giấy phép lao động được xin cấp thẻ tạm trú dài hạn cho hoạt động kinh doanh, làm việc tại Việt Nam. Do thời hạn xác nhận miễn giấy phép lao động chỉ được ghi nhận 02 năm cho một lần xin nên người nước ngoài công ty bạn cũng chỉ được xin cấp thẻ tạm trú 02 năm thôi.