Tư vấn hình thức con dấu công ty theo quy định mới

1:49 PM GMT+7, Thứ năm, 17/05/2018
1470

Hình thức con dấu doanh nghiệp – Tư vấn thiết kế mẫu con dấu công ty theo quy định mới đảm bảo được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng mẫu dấu. Logo công ty, tên viết tắt công ty,...những thông tin nào không được thể hiện trên con dấu doanh nghiệp?

Thời điểm gần đây các doanh nghiệp phản hồi bị Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa đổi lại hình thức con dấu khi họ thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu công ty trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Đây là do các công ty khắc dấu chưa hiểu đầy đủ quy định về hình thức con dấu doanh nghiệp nên trước các yêu cầu của khách hàng trong việc thiết kế họ đã chấp thuận những mong muốn luật không cho phép dẫn đến việc sử dụng con dấu mới bị vướng mắc. Điều 44 luật doanh nghiệp 2015 quy định hình thức con dấu bắt buộc phải có thông tin: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp ở đây là tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt không phải tên Viết tắt. Luật không quy định phải in tên doanh nghiệp ở giữa con dấu như mẫu dấu cũ nên bạn có thể để ở viền con dấu cũng được.

Quy định về hình thức và nội dung con dấu công ty

Ngoài ra quy định này cũng cho thấy khi được Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên như thế nào thì khi khắc dấu bạn phải khắc đúng như vậy. Nếu trong tên công ty được viết tắt cụm “Cổ phần = CP” hoặc “Trách nhiệm hữu hạn = TNHH” thì trên con dấu cũng phải ghi đúng như thế. Về thực tế tôi đã gặp nhiều trường hợp bị từ chối mẫu con dấu khi sai thông tin này.

Luật cũng quy định doanh nghiệp được tùy chọn hình thức con dấu nên việc đưa logo công ty vào con dấu để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp cũng là điều được pháp luật cho phép. Tuy nhiên bạn nên lựa chọn logo cẩn thận tránh việc sử dụng logo trùng, tương tự với đơn vị khác để đưa vào con dấu doanh nghiệp bởi nó vừa ảnh hưởng đến hoặc động công ty bạn vừa có thể bị đối tác khởi kiện do đây là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc cao hơn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Ví dụ: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông khắc logo “FPT” lên con dấu để tiện trong việc triển khai dịch vụ đại lý internet cho FPT.