Tư vấn giải quyết việc bị công ty điều chuyển công tác

7:21 AM GMT+7, Thứ bảy, 02/06/2018
3317

Bạn bị điều chuyển công tác do bị kỷ luật lao động? Bạn bị điều chuyển làm công việc khác do công ty muốn tạo khó khăn ép người lao động nghỉ việc? Luật sư Công ty Luật Trí Nam xin phân tích quy định pháp luật mới năm 2014 để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp này.

Bị điều chuyển làm công việc khác là điều không ai mong muốn, khi công ty ra quyết định điều chuyển công tác của bạn trái luật là cơ hội để bạn khiếu nại hủy bỏ quyết định đó. Quyết định điều chuyển công tác đúng luật được quy định như sau 

Bộ luật lao động mới số 10/2012/QH13 đã chính thức có hiệu lực từ 01/05/2013 theo đó quy định về chuyển làm công việc khác cũng có nhiều thay đổi.

Thứ nhất quy định về điều chuyển làm công việc khác được ghi nhận tại điều 31 luật lao động mới số 10/2012/Qh13 thay vì điều 34 như luật cũ. Theo đó đã loại bỏ hình thức kỷ luật “chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng”. Tuy nhiên người sử dụng lao động vẫn có quyền tạm thời điều chuyển người lao động sang làm công việc khác nhưng đây không phải là hình thức kỉ luật lao động.

Như vậy nếu công ty ra quyết định kỷ luật lao động bằng hình thức chuyển làm công việc khác thì công ty đã trái luật.

Thứ hai: Luật lao động mới vẫn thừa nhận công ty được điều chuyển người lao động làm công việc khác "Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày trong một năm;"

Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng "Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và giới tính của người lao động;"

"Người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy định tại khoản 1 điều này, được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định."

Như vậy các bạn cần xem công ty có làm đúng các quy định không? Trường hợp phát hiện ra sai sót của công ty hãy làm đơn khiếu nại trực tiếp đến người ra quyết định.