Tư vấn điều kiện kinh doanh nhà hàng và các giấy phép cần xin cho nhà hàng

4:43 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
6302

Tư vấn điều kiện mở nhà hàng năm 2018 và các loại giấy phép cần có khi kinh doanh nhà hàng tại Hà Nội. Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra nhà hàng trong thực tế và việc mở nhà hàng cho người nước ngoài và người Việt Nam có gì khác biệt về mặt trình tự thủ tục.

Với vài trò công ty chuyên dịch vụ xin giấy phép kinh doanh nhà hàng tại Hà Nội, Luật Trí Nam xin chia sẻ các quy định pháp lý về điều kiện đăng ký kinh doanh nhà hàng để mọi đối tượng nhà đầu tư có thể tham khảo và áp dụng vào quy trình triển khai kinh doanh của mình. Việc đăng ký kinh doanh doanh nhà hàng được quy định tương đối khác nhau giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn thủ tục mở nhà hàng cho người nước ngoài

Điều kiện đăng ký kinh doanh nhà hàng đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong nước

1. Thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp

Việc đầu tiên nhà đầu tư cần làm là thực hiện việc đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý kinh doanh

- Mô hình kinh doanh: Nhà đầu tư có thể lựa chọn 03 hình thức

+ Hộ kinh doanh cá thể: Với mô hình này nếu quy mô dưới 200 suất ăn thì đơn vị chỉ phải xin giấy phép an toàn thực phẩm tại UBND quận huyện.

+ Doanh nghiệp tư nhân.

+ Mô hình công ty.

- Ngành nghề kinh doanh đăng ký: Nhà đầu tư phải ghi nhận ngành nghề: Kinh doanh nhà hàng vào giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức mình để đủ điều kiện triển khai kinh doanh trong lĩnh vực này.

2. Xin các giấy phép con để đủ điều kiện kinh doanh

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho địa điểm kinh doanh nhà hàng.

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ kinh doanh rượu phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận bán lẻ rượu tại chỗ.

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ kinh doanh thuốc lá phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận bán lẻ thuốc lá.

Trước khi tiến hành kinh doanh tổ chức kinh doanh nhà hàng phải hoàn thiện giấy phép con nói trên.

 

Điều kiện đăng ký kinh doanh nhà hàng đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

- Hình thức đầu tư

Việc đăng ký kinh doanh của  nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể lựa chọn loại hình công ty, do đó thẩm quyền cấp giấy phép an toàn thực phẩm sẽ thuộc Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố.

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh đăng ký: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống và có thể là hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực nhà hàng.

2. Xin các giấy phép con để đủ điều kiện kinh doanh

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư công ty phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép con trước khi tiến hành kinh doanh. Các loại giấy phép con bao gồm

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho địa điểm kinh doanh nhà hàng.

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ kinh doanh rượu phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận bán lẻ rượu.

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ kinh doanh thuốc lá phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận bán lẻ thuốc lá.