Tư vấn điều kiện kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định mới

2:36 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
2582

Hướng dẫn thủ tục đăng ký ngành nghề hoạt động nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện gì để thực hiện dịch vụ nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực nhà hàng, quán ăn và các lĩnh vực khác. Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương hiệu và nhượng quyền thương mại như thế nào?

Mã ngành nghề hoạt động nhượng quyền thương mại

Đối với công ty nước ngoài thì mục tiêu đầu tư với nội dung: Hoạt động nhượng quyền thương mại được quy định tại CPC 892 của biểu cam kết WTO. Khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh công ty lựa chọn mã ngành 5629 Dịch vụ ăn uống khác nếu hoạt động nhượng quyền thương mại liên quan đến nhà hàng, quán ăn hoặc lựa chọn các mã ngành kinh tế khác nếu doanh nghiệp nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực khác.

Quý vị gặp vướng mắc trong việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có thể gọi tới số điện thoại 19006196 để được luật sư của chúng tôi trợ giúp.

Phân biệt giữa nhượng quyền thương hiệu và nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương hiệu chỉ là một nội dung nhỏ trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Trong khi nhượng quyền thương mại hướng đến cái tổng quan từ quy trình kinh doanh, quy trình quản lý, thương hiệu trong kinh doanh,... để chuyển giao cho các doanh nghiệp nhận nhượng quyền kinh doanh theo mô hình đã có sẵn, thì nhượng quyền thương hiệu chỉ nhằm điều chỉnh phạm vi và thời gian được khai thác sử dụng thương hiệu trong kinh doanh.

Thương hiệu khi đã đăng ký bảo hộ độc quyền thì người nhận nhượng quyền thương hiệu thực hiện thủ tục hành chính tại Cục sở hữu trí tuệ để đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, hợp đồng nhượng quyền nhãn hiệu. Còn đối với hoạt động nhượng quyền thương mại thì đây là một ngành nghề kinh doanh nên khi doanh nghiệp triển khai phải làm thủ tục thay đổi ngành nghề tại Phòng đăng ký kinh doanh.

 Tư vấn điều kiện kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều kiện kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều kiện với bên nhượng quyền thương mại

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

2. Đã đăng ký và được chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với Bộ Công Thương trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam.

3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định sau:

3.1. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

3.2. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Điều kiện đối với Bên nhận nhượng quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

 

Phương thức cung ứng dịch vụ nhượng quyền thương mại

Hoạt động nhượng quyền thương mại được các thương nhân giao kết theo hợp đồng nhượng quyền giữa hai bên. Nội dung hợp đồng nhượng quyền được phép thỏa thuận chi tiết các nội dung sau:

1. Thương hiệu của hoạt động kinh doanh và thời hạn, phạm vi sử dụng thương hiệu này của bên nhận nhượng quyền thương hiệu.

2. Giá thành thiết bị, nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc trang trí, thiết kế cơ sở kinh doanh theo bộ nhận diện thương hiệu chung.

3. Quy cách quản lý nhân viên.

4. Giá nhượng quyền hoặc tỷ lệ % các bên được hưởng đối với khoản lợi nhận trong kinh doanh.