Tư vấn điều kiện đăng ký kinh doanh vận tải theo quy định mới

3:49 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
29865

Dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xe du lịch năm 2015 là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công ty sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô khắc khi kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô thuộc mã ngành kinh tế Việt Nam 4931. Việc thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô cần đáp ứng các điều kiện sau

1. Đối tượng được đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô

Tất cả các cá nhân, tổ chức không thuộc quy định tại điều 13 luật doanh nghiệp đều được phép thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Việc đăng ký kinh doanh ngành nghề này hoàn toàn dễ dàng tuy nhiên khi xin giấy phép con tại Sở giao thông vận tải các bạn lưu ý. Trường hợp công ty, hộ kinh doanh không thuê người quản lý điều hành đáp ứng điều kiện tại nghị định số 91/2009/NĐ-CP thì người đứng đầu hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật/ giám đốc công ty phải có đủ điều kiện sau 

- Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;

- Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;

- Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.

2. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh

Như đã nói đây thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, do đó các bạn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh lưu ý đăng ký đủ các tiêu chí để đảm bảo xin giấy phép con sau này

- Tên công ty không trùng lẫn hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Ngành nghề kinh doanh có mã ngành tương ứng với lĩnh vực hoạt động. 

- Địa chỉ công ty không đặt tại chung cư, nhà tập thể hoặc các địa điểm theo quy định không được dùng làm trụ sở công ty ví dụ: Nhà xây trên đất nông nghiệp, đất dự án chưa chuyển đổi mục đích,...

- Địa chỉ bãi đỗ xe có ghi nhận trên đăng ký kinh doanh (Các bạn có thể bổ sung địa chỉ này vào mục 11 của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

3. Điều kiện để sở giao thông vận tải cấp phép kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô cho doanh nghiệp

3.1 Đơn vị kinh doanh bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã cần:

- Có Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ôtô theo quy định của pháp luật.

- Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe; Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. Phải bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật

- Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức doanh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

+ Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;

+ Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;

+ Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.

- Có nơi đỗ xe:

+ Đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh của doanh nghiệp,

+ Đảm bảo các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

+ Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe

- Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan về du lịch;

3.2 Về phương tiện

- Niên hạn sử dụng: ≤ 10 năm.

- Ghi tên và số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân hoặc hai bên cánh cửa xe.

- Trên xe có trang bị bình chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm

- Có đăng ký và gắn biển số do cơ quan có thẩm quyền cấp

+ Xe ôtô thuộc quyền sở hữu của đơn vị

+ Xe ô tô thuê của tổ chức cho thuê tài chính, xe ô tô thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.

-  Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

- Văn bản chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch của cơ quan thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Sở Giao thông vận tải cấp biển hiệu cho xe ô tô tham gia hoạt động vận chuyển khách du lịch.

3.3 Về lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

- Lái xe: có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh, có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển; không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Nhân viên phục vụ trên xe: có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh, được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định.

-  Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng chuyên đưa đón công nhân đi làm tại các khu công nghiệp, đưa đón học sinh và sinh viên đi học).