Tư vấn điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

12:15 PM GMT+7, Thứ ba, 08/05/2018
1410

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được ghi nhận tại Điều 36 Luật viễn thông 41/2009/QH1. Công ty luật Trí Nam xin trích dẫn để quý bạn đọc tiện tham khảo

Tư vấn xin cấp giấy phép dịch vụ viễn thông năm 2018

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông;

- Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án;

- Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

2. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Các điều kiện quy định tại khoản 1.

- Vốn pháp định và mức cam kết đầu tư theo quy định của Chính phủ.