Tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế Việt Nam

11:26 PM GMT+7, Thứ bảy, 18/08/2018
9798

Hướng dẫn cách soạn thảo ngành nghề kinh doanh công ty năm 2018 khi thành lập công ty hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh công ty bắt buộc đăng ký ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam là một trong các quy định tại thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Vậy áp ngành nghề kinh doanh theo mã cấp 4 như thế nào? Và cách đăng ký ngành nghề không có trong hệ thông mã ngành như thế nào? Hãy cùng tham khảo nội dung được luật sư chia sẻ dưới đây.

Cách soạn thảo ngành nghề kinh doanh được quy định tại đâu?

Căn cứ theo điều 4 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT thì pháp luật quy định pháp luật về ghi ngành nghề đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp thực hiện theoquy định tại Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

2. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngànhkinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nộidung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chitiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảongành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vingành, nghề chi tiết đã ghi.

4. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này; trongđó, ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

5. Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền khẳng định doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật,Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạmngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo mẫu quy định tại Phụlục V-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKH, đồng thời thông báo cho cơ quan nhànước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định mới 2018 về đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành 

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam là gì?

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam là danh mục ngành nghề kinh doanh được ban hành kèm theo quyết định 28/2018/QĐ-TTg. Nội dung chi tiết Hệ thống mã ngành quý vị xem tại

>> Nội dung chi tiết Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

 

Có được đăng ký ngành nghề kinh doanh chưa có trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Theo luật doanh nghiệp 2015 doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm miễn sao đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam đương nhiên chưa đầy đủ vì có những lĩnh vực kinh doanh phát triển sau thời điểm văn bản pháp luật được ban hành, hoặc có những ngành nghề chưa được ghi nhận do thiếu sót của người tổng hợp. Khi đăng ký các ngành nghề này doanh nghiệp cần:

- Ghi chi tiết quy định pháp luật điều chỉnh nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

- Trường hợp ngành nghề không có văn bản pháp luật thực tế điều chỉnh bạn cần làm công văn giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh về thực tiễn tồn tại ngành nghề kinh doanh để cơ quan này được rõ.

Trên đây chỉ là một số chia sẻ giúp ích cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty hoặc thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.