Tư vấn cách xin sao chụp hồ sơ đăng ký kinh doanh

4:46 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
2759

Xin sao chụp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp – Doanh nghiệp khi phát hiện thông tin thực tế sai so với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã gửi tới phòng đăng ký kinh doanh có quyền xin sao chụp hồ sơ để xác định lỗi sai sót do nguyên nhân nào. Trường hợp sai sót do pòng ĐKKD nhập thông tin sai thì doanh nghiệp được quyền xin hiệu đính thông tin cho đúng.

Những vướng mắc thường gặp cần sao chụp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp phản hồi hình thức thuế của chi nhánh bị chuyển từ phụ thuộc thành độc lập mặc dù doanh nghiệp không thay đổi thông tin thuế. Lỗi này có thể khiến chi nhánh bị phạt rất nhiều nếu không xác định được nguyên nhân phát sinh lỗi. Hoặc doanh nghiệp phát hiện bị thiếu ngành nghề kinh doanh so với ban đầu dẫn đến việc các hóa đơn đang xuất chưa có trong danh sách ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Các sai sót khách quan có thể đến từ rất nhiều trường hợp và khi gặp các vướng mắc này doanh nghiệp cần liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh để xin sao chụp lại hồ sơ thành lập công ty hoặc hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh để xem nội dung kê khai như thế nào và xác định lỗi làm sai lệch thông tin doanh nghiệp.

Hướng dẫn sao lưu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp

Thủ tục hiệu đính thông tin sai của doanh nghiệp

Khi phát sinh lỗi sai thông tin đăng ký doanh nghiệp bạn cần yêu cầu phòng đăng ký kinh doanh cập nhật lại ngay. Trường hợp thông tin sai liên quan đến thông tin thuế của doanh nghiệp thì ngoài việc yêu cầu phòng ĐKKD cập nhật bạn cần làm công văn xin phòng ĐKKD đóng dấu vào hồ sơ sao lưu để làm căn cứ giải trình tránh bị cơ quan thuế xử phạt. Thủ tục hiện đính thông tin bắt buộc thực hiện nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử quốc gia nên doanh nghiệp sử dụng mẫu II-14 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và nộp hồ sơ theo hướng dẫn.