Tư vấn đăng ký vốn điều lệ công ty năm 2018
Tư vấn chọn mức vốn điều lệ phù hợp theo quy định mới
17/05/2018
1599

Vốn điều lệ là căn cứ để đối tác đánh giá quy mô của một doanh nghiệp khi giao dịch buôn bán bởi nó là mức rủi ro chủ doanh nghiệp phải chịu trong phạm vi kinh doanh. Do đó ai khi mở doanh nghiệp cũng muốn đăng ký mức vốn điều lệ cao, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp.


  • 1
Tổng số trang: 1