Tư vấn bổ sung thông tin chi nhánh vào giấy phép kinh doanh
Không ghi nhận thông tin chi nhánh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
17/05/2018
5171

Theo quy định hiện hành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có nội dung ghi nhận thông tin chi nhánh công ty như trước đây, do vậy doanh nghiệp không cần làm thủ tục ghi nhận thông tin chi nhánh vào giấy phép kinh doanh. Dưới đây là căn cứ pháp lý.


  • 1
Tổng số trang: 1