Tư vấn điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2018
Tư vấn điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới
11/05/2018
1735

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ theo nghị định 46/2017/NĐ-CP. Hướng dẫn doanh nghiệp cách chuẩn bị hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và đào tạo nơi triển khai kinh doanh hoạt động trung tâm ngoại ngữ.


  • 1
Tổng số trang: 1