Hướng dẫn thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp năm 2018
Mẫu tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp bản mới nhất
02/06/2018
2683

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tạm trú trên 06 tháng tại Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho quá trình làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam xin lý lịch tư pháp để thực hiện các thủ tục hành chính. Sở tư pháp sẽ giải quyết thủ tục trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai xin cấp lý lịch tư pháp cùng hồ sơ pháp lý gửi kèm theo quy định.


  • 1
Tổng số trang: 1