Tư vấn điều kiện đăng ký kinh doanh bất động sản năm 2018
Tư vấn phạm vi được phép hoạt động của ngành nghề kinh doanh bất động sản
17/05/2018
2432

Tư vấn điều kiện kinh doanh bất động sản và phạm vi hoạt động của công ty bất động sản theo luật kinh doanh bất động sản 2014. Thông thường  công ty kinh doanh bất động sản thường đăng ký thêm những ngành nghề kinh doanh nào? Dưới đây là những chia sẻ của luật sư.

Tư vấn các quy định của luật kinh doanh bất động sản 2014
Luật kinh doanh bất động sản
17/05/2018
243

Luật kinh doanh bất động sản quy định như thế nào về điều kiện kinh doanh bất động sản và các dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản như: Dịch vụ giới bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.


  • 1
Tổng số trang: 1