Tư vấn quy định về ký kết hợp đồng lao động chuẩn luật
Tư vấn thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động đúng luật
16/05/2018
2923

Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động là một vấn đề rất quan trọng bởi nó quyết định hiệu lực của hợp đồng lao động. Điểm b, khoản 1, Điều 50 của Bộ luật lao động năm 2012 đã quy định: "Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;..."

Mẫu các loại hợp đồng lao động mới nhất năm 2018
Mẫu hợp đồng lao động bản đầy đủ theo quy định mới
02/06/2018
313483

Trước cập nhật của quy định mới về hợp đồng lao động so với năm 2015 luật sư xin chia sẻ lại mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật 2018 để mọi người tham khảo. Nhân tiện chúng tôi cũng đưa ra một sô điểm khác nhau giữa hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 


  • 1
Tổng số trang: 1