Tư vấn tách giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài 2018
Tư vấn thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới
16/05/2018
2410

Giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài cấp trước ngày 01/07/2015 phải thực hiện thủ tục xin tách giấy chứng nhận đầu tư trước khi doanh nghiệp điều chỉnh nội dung GCN đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được tách làm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Vướng mắc khi xin cấp giấy chứng đăng ký đầu tư điều chỉnh mới
11/05/2018
19244

Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Công ty vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư năm 2018 phải đáp ứng các điều kiện về chế độ báo cáo, tiến độ góp vốn, tiến độ triển khai dự án và các điều kiện cần đáp ứng với nội dung điều chỉnh.

Dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư cho công ty nước ngoài tại Hà Nội
Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói giá siêu rẻ
08/05/2018
11844

Báo giá dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trọn gói 2018. Luật Trí Nam nhận thực hiện trọn gói thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký đầu tư cho công ty vốn nước ngoài tại Miền Bắc. Dịch vụ đăng ký đầu tư đảm bảo nhanh, uy tín, đồng thời nhà đầu tư được luật sư trợ giúp tận tâm trong việc triển khai dự án tại Việt Nam như thủ tục nhập khẩu máy móc, đánh giá tác động môi trường hoặc xin giấy chứng nhận PCCC.

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giá rẻ tại Miền Bắc
Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giá rẻ tại Hà Nội
08/05/2018
23165

Nhận dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trọn gói tại các tỉnh phía Bắc cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các nội dung nhà đầu tư dự kiến thay đổi trên giấy phép đầu tư được luật sư tư vấn chi tiết đồng thời đảm bảo chuẩn xác về thời gian thực hiện công việc theo hợp đồng. 


  • 1
Tổng số trang: 1