Mẫu đơn đăng ký đặt in hóa đơn GTGT mới
Mẫu đơn đăng ký đặt in hóa đơn giá trị gia tăng của công ty
16/05/2018
1591

Mẫu đơn đăng ký đặt in hóa đơn GTGT mới nhất được luật sư cập nhật mới nhất năm 2015 theo quy định pháp luật hiện hành.

Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT công ty năm 2018
Tư vấn thủ tục xin đặt in hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định mới
16/05/2018
8003

Doanh nghiệp được phép đặt in hóa đơn GTGT công ty khi phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp theo hình thức khấu trừ. Thông tư số 119/2014/TT-TCT tạo điều kiện cho công ty đang hoạt động hoặc công ty thành lập mới được phép đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ.


  • 1
Tổng số trang: 1