Thủ tục thông báo lập sổ thành viên và công ty theo quy định mới
Mẫu sổ cổ đông và sổ thành viên công ty bản chuẩn theo quy định mới
16/05/2018
931

Công ty sau khi có sự thay đổi về vốn góp, cổ phần do tăng vốn hoặc chuyển nhượng vốn phải thực hiện thủ tục thông báo lập sổ thành viên đối với công ty TNHH và thông báo lập sổ cổ đông đối với công ty cổ phần. Luật sư xin chia sẻ mẫu sổ cổ đông và sổ thành viên sử dụng để thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và cách sử dụng biểu mẫu.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo thông tư 20
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định mới
16/05/2018
4489

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Tải mẫu I-2, I-3, I-4  thông tư 20/2015/TT-BKHĐT sử dụng xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2018. Khai báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bạn cần lưu ý những điểm gì để được phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Tư vấn tổ chức họp hội đồng thành viên chuẩn luật 2018
Quy định mới về họp hội đồng thành viên công ty TNHH
16/05/2018
2421

Tư vấn thủ tục tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên của công ty Trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH). Phân tích quy định về họp hội đồng thành viên theo luật doanh nghiệp 2014. So sánh cuộc họp hội đồng thành viên trong các luật doanh nghiệp


  • 1
Tổng số trang: 1