Thủ tục đăng ký hộ khẩu tại thành phố lớn 2018
Tư vấn thủ tục chuyển hộ khẩu thường trú khác tỉnh
16/05/2018
15942

Hướng dẫn xin chuyển hộ khẩu thường trú sang tỉnh, thành phố khác và các bước thực hiện xin cấp sổ hộ khẩu mới. Hồ sơ chuyển hộ khẩu cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu gì, cần lưu ý những điểm gì, dưới đây là các chia sẻ của luật sư về thủ tục chuyển hộ khẩu.


  • 1
Tổng số trang: 1