Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất
Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định mới
08/05/2018
7122

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT công ty khi thực hiện việc cung ứng dịch vụ, mua bán hàng hóa ghi nhận tại phụ lục 4 thông tư 153/2010/TT-BTC


  • 1
Tổng số trang: 1