Quy định hoạt động bảo lãnh vay vốn ngân hàng
Tư vấn cam kết bảo lãnh vay vốn ngân hàng
02/06/2018
2336

Để tiến hành bảo lãnh cho đơn vị vay vốn ngân hàng tổ chức cần làm cam kết bảo lãnh cho hoạt động này. Hình thức của cam kết bảo lãnh được chia làm 02 loại là thư bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh


  • 1
Tổng số trang: 1