Quy định mới về thời gian nghỉ phép nghỉ việc riêng của công chức

7:26 AM GMT+7, Thứ bảy, 02/06/2018
17994

Quy định về thời gian nghỉ phép năm, thời gian nghỉ việc riên và thời giờ nghỉ ngơi của công chức theo quy định của luật lao động hiện hành số 10/2012/QH13 được luật sư tổng hợp đầy đủ và mới nhất thông qua nội dung bài viết này.

Người lao động làm công nhân công ty tư nhân, nhân viên công ty, doanh nghiệp tư nhân có thời gian nghỉ phép năm, thời gian nghỉ việc riêng, thời giờ nghỉ ngơi giống như công chức, viên chức (cán bộ).

1. Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong ngày:

Theo Điều 68 của Bộ luật lao động (sửa đổi) thì thời giờ làm việc được quy định không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần, nhưng phải thông báo trước cho người lao động biết. Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn từ một đến hai giờ đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Theo Điều 71 của Bộ luật lao động thì thời giờ nghỉ ngơi trong ngày làm việc được quy định như sau:

- Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất nửa giờ, tính vào giờ làm việc.

- Người làm ca đêm được nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút, tính vào giờ làm việc.

- Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.

2. Về thời gian nghỉ phép hàng năm

Theo điều 74 và 75 của Bộ luật lao động thì người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:

- 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi;

- 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày.

3. Thời gian nghỉ việc riêng

Theo Điều 78 của Bộ luật lao động thì người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

- Kết hôn, nghỉ ba ngày;

- Con kết hôn, nghỉ một ngày;

- Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày.

Căn cứ vào các quy định trên đây của pháp luật, các bạn có thể đề nghị giám đốc công ty giải quyết việc nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng của mình theo đúng quy định của pháp luật.