Nguyên tắc thi hành án khi kê biên tài sản chung của người phải thi hành án

3:50 PM GMT+7, Thứ ba, 22/01/2019
111

Cơ quan thi hành án dân sự phải tuân thủ nguyên tắc gì khi thi hành án bằng biện pháp kê biên tài sản chung của người thi hành án với người khác? Cùng Luật sư làm rõ quy định tại Luật thi hành án dân sự để nắm được nguyên tắc thi hành án đối với tài sản chung của người phải thi hành án năm 2019.

 Quy định về thi hành án dân sự năm 2019

Trên thực tế có rất nhiều tài sản là sở hữu chung của nhiều chủ sở hữu như tài sản chung của vợ chồng, tài sản công ty, tài sản chung của thôn, làng… Điều 74 Luật Thi hành án dân sự về “cưỡng chế tài sản thuộc sở hữu chung” quy định tài sản sở hữu chung ở đây là tài sản thuộc sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (trong trường hợp họ là người thế chấp, bảo lãnh cho người phải thi hành án) với người khác không liên quan đến bản án, quyết định đang được tổ chức thi hành. Do vậy, tài sản chung trong các vụ án hôn nhân gia đình, chia thừa kế đã được Tòa án giải quyết thì không thuộc trường hợp kê biên khi thi hành án, vì người được thi hành án, người phải thi hành án đều là những người trong cùng bản án, quyết định. Nguyên tắc khi kê biên xử lý tài sản chung của người phải thi hành án với người khác

Nguyên tắc thứ nhất: Cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên, xử lý đối với tài sản chung là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi các tài sản khác không đủ để thi hành án hoặc khi có đề nghị của người phải thi hành án về việc tự nguyện đề nghị kê biên tài sản cụ thể trong số nhiều tài sản mà không gây trở ngại cho việc thi hành án và tài sản đó đủ để thi hành án, các chi phí liên quan. Trong trường hợp này, chấp hành viên lập biên bản giải thích cho họ về việc phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản đó và tiến hành kê biên tài sản để thi hành án. Người phải thi hành án bị hạn chế quyền thực hiện giao dịch đối với các tài sản khác cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Nguyên tắc thứ hai: Cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên tài sản khác của doanh nghiệp phải thi hành án, nếu sau khi đã khấu trừ tài khoản, xử lý vàng, bạc, đá quý, kim khí quý khác, giấy tờ có giá của doanh nghiệp đang do doanh nghiệp quản lý hoặc đang do người thứ ba giữ mà vẫn không đủ để thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định có quyết định khác hoặc đương sự có thỏa thuận khác.