Người được quyền thành lập doanh nghiệp và góp vốn quản lý doanh nghiệp

1:36 PM GMT+7, Thứ năm, 17/05/2018
2764

Hiện tại quy định về quyền quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp của công chức, viên chức nhà nước là nội dung được nhiều người quan tâm nhưng đa phần đều hiểu theo hướng công chức, viên chức không được đăng ký mới, góp vốn, mua cổ phần của công ty. Quy định này đúng nhưng chưa đủ. Luật sư xin chia sẻ thêm quyền quản lý, điều hành của công chức, viên chức để mọi người cùng tham khảo.

Công chức, viên chức không được thành lập, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp

Đây là nội dung được nêu chi tiết trong khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014, cụ thể: Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối tượng bị cấm thành lập công ty và góp vốn điều hành doanh nghiệp 2018

Công chức, viên chức có được nắm vai trò giám đốc, chủ tịch công ty không

Câu trở lời là không, bởi điều 18 luật doanh nghiệp luật sư vừa trích dẫn dẫn đã nêu rõ việc công chức, viên chức không được quản lý doanh nghiệp. Và theo điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 thì những chức vụ sau được coi là người quản lý doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp.

- Công ty hợp danh là thành viên hợp danh.

- Và tất cả các chức danh sau:

+ Chủ tịch công ty TNHH một thành viên; Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần.

+ Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty.

+ Thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên.

+ Thành viên ban kiểm soát

+ Giám đốc điều hành nếu công ty ghi nhận trong điều lệ việc ngoài Tổng giám đốc/ Giám đốc công ty thì Giám đốc điều hành có chức năng thay mặt công ty ký kết hợp đồng.

Như vậy công chức, viên chức không được nắm giữ các chức vụ mà luật sư vừa chia sẻ.

 

Xử lý sai phạm của công chức, viên chức khi vi phạm quy định tại điều 18

Công chức, viên chức vi phạm quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp thì tùy theo tính chất của vụ việc có thể xử lý theo các biện pháp sau

1. Bị đề nghị hủy tư cách công chức, viên chức theo luật công chức, viên chức.

2. Bị đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nhiều trường hợp công viên chức nhờ người nhà đứng tên để thành lập doanh nghiệp sau đó vẫn điều hành kinh doanh. Điều này tuy không thể hiện trên giấy tờ nhưng vẫn là căn cứ để bị xỷ lý theo luật định bởi theo bộ luật dân sự 2015 thì giao dịch giả tạo sẽ bị vô hiệu. Việc nhờ người khác đứng tên là một giao dịch giả tạo và ở đây vẫn được hiểu là công chức, viên chức thành lập và điều hành doanh nghiệp.