Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin chuẩn quy định mới

9:18 AM GMT+7, Thứ năm, 17/05/2018
13554

Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin mới nhất được cập nhật năm 2018 bởi luật sư dựa theo quy định pháp luật hiện hành

Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin mới sử dụng cho việc cá nhân cam kết với cá nhân, công ty, người lao động cam kết với công ty hoặc các công ty cam kết bảo mật thông tin với đối tác trong việc cung ứng dịch vụ và hợp tác kinh doanh. 

>> Tải thỏa thuận bảo mật thông tin

Biểu mẫu chỉ có tính chất tham khảo, Quý vị cần chỉnh sửa và điền các thông tin thực tế cho phù hợp trước khi sử dụng.