Mẫu sổ cổ đông và sổ thành viên công ty bản chuẩn theo quy định mới

3:11 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
931

Công ty sau khi có sự thay đổi về vốn góp, cổ phần do tăng vốn hoặc chuyển nhượng vốn phải thực hiện thủ tục thông báo lập sổ thành viên đối với công ty TNHH và thông báo lập sổ cổ đông đối với công ty cổ phần. Luật sư xin chia sẻ mẫu sổ cổ đông và sổ thành viên sử dụng để thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và cách sử dụng biểu mẫu.

>> Mẫu thông báo lập sổ thành viên công ty TNHH mới nhất

>> Mẫu thông báo lập sổ cổ đông công ty cổ phần mới nhất

Tư vấn chuyển nhượng phần vốn góp

Nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận cổ phần và vốn góp cho thành viên, cổ đông

Luật doanh nghiệp 2014 quy định sau khi công ty tiếp nhận vốn góp của thành viên công ty TNHH và cổ đông công ty cổ phần phải thực hiện việc cấp giấy chứng nhận vốn góp, cổ phần cho họ. Trong trường hợp có việc chuyển nhượng cổ phần, vốn góp hoặc tiếp nhận vốn góp thành viên công ty góp thêm vào công ty thì trong thời hạn 10 ngày doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh để

- Công ty TNHH được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới ghi nhận theo thông tin thành viên mới.

- Công ty cổ phần được cấp giấy xác nhận thông tin doanh nghiệp về cổ đông sáng lập và số cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập.

 

Cách tra cứu số giấy chứng nhận vốn góp, cổ phần của cổ đông và thành viên công ty

Khi doanh nghiệp gửi thông báo lập sổ thành viên cổ đông công ty TNHH và cổ phần thì nội dung của tài liệu này đã có thông tin về số giấy chứng nhận vốn góp, cổ phần của cổ đông. Và thông tin này sẽ có chi tiết trên thông tin doanh nghiệp tại cổng thông tin điện tử quốc gia. Do vậy

- Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin trực tiếp trên trang thông tin doanh nghiệp quốc gia.

- Gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006196 để được chuyên viên công ty luật Trí Nam hỗ trợ tra cứu.