Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế bản mới nhất

4:18 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
12711

Các mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2018 được luật sư cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp hợp đồng có nhiều phụ lục các bạn lưu ý đánh số thứ tự hợp đồng tuần tự theo mốc thời gian ký kết.

Mẫu phụ lục hợp đồng mới áp dụng cho việc điều chỉnh nội dung thực hiện hợp đồng chính, thay đổi quyền và nghĩa vụ hoặc thông tin của các bên trong hợp đồng.

>> Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới

>> Mẫu phụ lục hợp đồng in ấn mới

>> Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới

>> Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới

>> Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới