Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân viết sẵn bản mới nhất

4:27 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
14965

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 90b/2013/TT-BTP của Bộ tư pháp được cập nhật bởi luật sư công ty luật Trí Nam

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mẫu mới nhất. Các bạn khi đăng ký kết hôn cần xác nhận chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng mất quyết định của tòa án vẫn có thể thực hiện thủ tục xin xác nhận bình thường.

>> Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Các bạn khi thực hiện thủ tục cần điền đủ thông tin vào tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân và nộp kèm các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân hiện tại của mình nếu có. UBND nơi bạn thường trú sẽ xác nhận cho bận chậm nhất là 05 ngày làm việc.