Mẫu giấy thỏa thuận xác nhận nợ viết sẵn bản mới nhất

10:04 AM GMT+7, Thứ sáu, 21/09/2018
85598

Giấy ghi nhận nợ viết tay, giấy xác nhận số tiền chưa thanh toán là một trong các dạng thỏa thuận xác nhận nợ sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại. Người viết giấy hẹn thanh toán nợ đến thời hạn cam kết hẹn trả tiền nợ không thực hiện thì người cho vay tiền có quyền khởi kiện đòi nợ đến Tòa án. Mẫu giấy hẹn trả nợ viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

>> Mẫu Giấy thỏa thuận xác nhận nợ bản mới nhất

Tư vấn thủ tục xác nhận nợ 

Hiệu lực của giấy ghi nhận nợ viết tay

Pháp luật không quy định việc ghi nhận nợ bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Do vậy được phép sử dụng giấy ghi nhận nợ viết tay và không bắt buộc phải có người làm chứng. Trường hợp có tranh chấp giữa các bên trong giấy ghi nhận nợ thì căn cứ vào các tài liệu chứng minh gửi kèm, căn cứ vào kết quả giám định mẫu chữ ký mà Tòa án sẽ công nhận hiệu lực của giấy ghi nhận nợ.

 

Nội dung cần có trong giấy ghi nhận nợ

Giá trị pháp lý của giấy ghi nhận nợ là việc đảm bảo bên nhận nợ sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ theo cam kết, do vậy trong nội dung của giấy nhận nợ bắt buộc phải thể hiện các tiêu chí sau để phòng trường hợp phải thực hiện thủ tục khởi kiện đòi nợ tại Tòa án

 

1. Thông tin cá nhân của bên nhận nợ trong đó bao gồm địa chỉ chỗ ở hiện tại/ nơi tạm trú để khi khởi kiện đòi nợ Tòa án xem xét thẩm quyền tiếp nhận và địa chỉ tống đạt quyết định.

2. Số tiền cho nợ và thời điểm trả lãi, trả gốc để xác định thời hiện khởi kiện và nghĩa vụ được yêu cầu bên nhận nợ hoàn trả cho mìnhh.

>> Xem thêm: Thành lập công ty giá rẻ