Mẫu giấy nhận tiền mặt viết sẵn bản mới nhất

4:36 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
18973

Giấy nhận tiền mặt – Chia sẻ mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng khi giao tiền trong các giao dịch dân sự, kinh doanh, mua bán đất đai. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Giấy biên nhận tiền thường là tài liệu đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền từ việc đặt cọc, giấy nhận tiền trong việc vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền.

Tư vấn viết giấy nhận tiền chuẩn luật

>> Mẫu giấy nhận tiền bản mới nhất

>> Mẫu giấy nhận tiền đặt cọc mới nhất

Giấy nhận tiền cần thể hiện rõ bốn loại thông tin: Bên giao nhận tiền, số tiền được giao, thời điểm giao tiền và mục đích giao tiền. Với mục đích giao tiền thì tùy từng trường hợp các bên thường ghi nhận như sau

- Đối với giấy nhận tiền được dùng kết hợp với một thỏa thuận chính, hợp đồng chính thì nội dung trình bày mục đích nhận tiền chỉ cần ghi đơn giản. Ví dụ giấy nhận tiền đặt cọc nhà đất thì ghi như sau: Nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng đặt cọc số,...

- Đối với giấy nhận tiền mà các bên mong muốn dùng nó như việc xác nhận cho giao dịch thực tế luôn thì phần nội dung trình bày mục đích nhận tiền cần viết rõ ví dụ: Nhận tiền đặt cọc cho việc mua ngôi nhà số ...với các thỏa thuận về tiến độ ký kết hợp đồng mua nhà như sau:...

Có thể nói giấy nhận tiền được mọi người sử dụng rất linh động và biến hóa trên thực tế, hiểu rõ bản chất giao dịch dân sự mình tiến hành kết hợp với kỹ năng pháp luật sẵn có sẽ giúp bạn vừa tích kiệm việc soạn thảo hợp đồng mà vẫn đảm bảo giá trị pháp lý.