Mẫu đơn xin xóa án tích viết sẵn bản mới nhất

3:49 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
9224

Mẫu đơn xin xóa án tích mới nhất sử dụng trong trường hợp người phạm tội xin xóa án tích theo quy định của bộ luật dân sự. Tài liệu được luật sư cập nhật năm 2018.

>> Mẫu đơn xin xóa án tích mới nhất

Đơn xin xóa án tích bản chuẩn

ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………….

Tên tôi  là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú:……………………………………………………………….

Tôi là bị cáo trong vụ án hình sự………………………………………………đã được 

Tòa án nhân dân …………………………………………………. Xét xử tại bản án số ………/…… ngày ……….tháng……..năm…….về tội……………..với mức hình phạt………...

Đến ngày………tháng……năm………. Tôi đã chấp hành xong các quyết định của bản án.

 

Tôi đề nghị Tòa án nhân dân…………………………… xem xét  xóa án tích cho tôi.

 

Kèm theo đơn xin xóa án tích là các tài liệu, giấy tờ sau: