Mẫu đơn xin nghỉ việc viết sẵn bản mới nhất

4:33 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
231958

Đơn xin nghỉ việc – Chia sẻ các mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất năm 2018 sử dụng khi người lao động xin nghỉ việc tạm thời tại cơ quan do những lý do luật định, gồm có: Nghỉ ốm, nghỉ không lương, nghỉ phép, nghỉ thai sản. Đối với trường hợp xin nghỉ việc hẳn tại công ty bạn nên chú ý áp dụng quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo luật.

Các mẫu đơn xin nghỉ việc tại công ty, đơn xin nghỉ việc tại cơ quan được luật sư cập nhật mới nhất áp dụng cho người lao động tại công ty hoặc cơ quan nhà nước. Các bạn khi xin nghỉ việc tạm thời, xin nghỉ việc đi học, xin nghỉ việc không lương hoặc xin thôi việc lựa chọn biểu mẫu phù hợp để sử dụng.

>> Mẫu đơn xin nghỉ việc

>> Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

>> Mẫu đơn xin nghỉ phép

>> Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng

>> Mẫu đơn xin nghỉ việc trước thời hạn

>> Mẫu đơn xin nghỉ việc tạm thời

Người lao động tùy theo từng trường hợp nghỉ việc cụ thể và căn cứ theo hợp đồng lao động ký kết với người sử dụng lao động trình bày nội dung của đơn xin nghỉ việc theo đúng thực tế và cá quy định pháp luật lao động.