Mẫu đơn xin nghỉ ốm viết tay bản mới nhất

4:28 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
40101

Mẫu đơn xin nghỉ ốm mới nhất sử dụng trong việc nghỉ ốm dài ngày hoặc các công việc có tính chất quan trọng mà doanh nghiệp quy định phải làm đơn

Đơn xin nghỉ ốm mẫu mới nhất được luật sư soạn thảo theo đúng quy định pháp luật sử dụng trong trường hợp người lao động xin công ty nghỉ ốm, xin công ty nghỉ chữa bệnh, cá nhân xin cơ quan nghỉ ốm. Mẫu có thể đánh máy hoặc viết tay.

>> Mẫu đơn xin nghỉ ốm mới nhất

Biểu mẫu chỉ mang tính minh họa, các bạn cần chỉnh sửa theo thông tin thực tế trước khi sử dụng.