Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất viết sẵn

4:20 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
12878

Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Tải mẫu 04a/ĐK đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT . Người xin cấp GCN quyền sử dụng đất liên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn để xin xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ lên Phòng tài nguyên môi trường – UBND cấp quận, huyện.

>> Tải đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mẫu 04a/ĐK

Theo quy định đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải sử dụng mẫu đánh máy sẵn, và điền thông tin trực tiếp. Người điền thông tin không được tẩy xóa, thống nhất mẫu chữ ký tại mẫu 04a/ĐK với các tài liệu có trong hồ sơ xin cấp sổ đỏ.

Cách điều mẫu 04a/ĐK đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của chủ hộ, số và ngày cấp sổ hộ khẩu; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;

- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền” , nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.