Mẫu công văn cam kết thực hiện nghĩa vụ dân sự bản mới nhất

1:33 PM GMT+7, Thứ năm, 17/05/2018
29485

Mẫu công văn cam kết mới nhất năm 2018 được luật sư soạn thảo sử dụng cho các giao dịch dân sự hoặc hành chính văn phòng.

Mẫu công văn cam kết mới nhất sử dụng khi cá nhân ràng buộc trách nhiệm với cá nhân, công ty, tổ chức hoặc các công ty ràng buộc lẫn nhau trong mối quan hệ hợp đồng. Ngoài ra biểu mẫu còn được sử dụng cho việc cam kết của người lao động với công ty.

>> Tải công văn cam kết

Biểu mẫu chỉ có tính chất tham khảo, Quý vị cần chỉnh sửa và điền các thông tin thực tế cho phù hợp trước khi sử dụng.