Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng đã lập bản mới nhất

4:16 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
13879

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC thay thế cho biên bản hủy hóa đơn mà các doanh nghiệp thường sử dụng.

Từ 01/06/2014 doanh nghiệp bán hàng, cung ứng dịch vụ có hóa đơn viết sai phải thực hiện lập biên bản thu hồi hóa đơn đã xuất và biên bản điều chỉnh hóa đơn đã xuất.

>> Mẫu biên bản thu hồi hòa đơn