Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất theo quy định mới

4:14 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
26314

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC thay thế cho biên bản hủy hóa đơn mà các doanh nghiệp thường sử dụng.