Luật kinh doanh bất động sản

1:40 PM GMT+7, Thứ năm, 17/05/2018
243

Luật kinh doanh bất động sản quy định như thế nào về điều kiện kinh doanh bất động sản và các dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản như: Dịch vụ giới bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.

>> 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản bản đầy đủ

Toàn văn luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Công ty vốn nước ngoài có được kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Luật kinh doanh bất động sản không hạn chế đối tượng được phép kinh doanh nên công ty vốn nước ngoài thành lập theo quy định được phép đăng ký mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh trong việc kinh doanh bất động sản.

Về các dịch vụ liên quan đến bất động sản: Căn cứ điều 60 Luật kinh doanh bất động sản quy định về: Phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thì “Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật này”. Như vậy công ty vốn nước ngoài không được kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản tại Việt Nam.

 

Điều kiện kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp

Căn cứ vào điều 10 luật 66/2014/QH13 quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản áp dụng cho tổ chức, cá nhân như sau

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản

Thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Công ty vốn nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục tiêu “Kinh doanh bất động sản” trước khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư không phải xuất trình chứng thư ký quỹ cho khoản vốn pháp định 20 tỷ giống như thời điểm trước ngày 01/07/2015. Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 đã quy định cụ thể quy định này.

Thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản bao gồm

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu I-1 đến I4 thông tư 20.

- Điều lệ công ty (Loại trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân)

- Danh sách thành viên, danh sách cổ đông công ty (Áp dụng cho Công ty TNHH và công ty cổ phần).

- Giấy tờ của cá nhân, tổ chức tham gia thành lập công ty.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp đối với việc thành lập công ty vốn nước ngoài.

2. Thời gian và mức phí xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các công ty trong và ngoài nước đều thống nhất áp dụng như nhau.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Các nội dung hướng dẫn về hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và các bước tiến hành thủ tục này đã được luật sư hướng dẫn chi tiết trong các bài viết liên quan, chúng tôi chỉ xin chia sẻ các nội dung cần thực hiện trong thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh bạn cần biết:

- Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 20 tỷ thì việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản phải đồng thời với thủ tục tăng vốn điều lệ trên 20 tỷ.

- Đối với doanh nghiệp có ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì việc bổ sung ngành nghề phải tiến hành đống thời với thủ tục áp mã ngành.

- Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định cũ vẫn có giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đồng thời với thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.