Không ghi nhận thông tin chi nhánh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1:49 PM GMT+7, Thứ năm, 17/05/2018
5184

Theo quy định hiện hành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có nội dung ghi nhận thông tin chi nhánh công ty như trước đây, do vậy doanh nghiệp không cần làm thủ tục ghi nhận thông tin chi nhánh vào giấy phép kinh doanh. Dưới đây là căn cứ pháp lý.

Trước thời điểm ngày 01/07/2015 áp dụng theo luật doanh nghiệp 2005 nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có thể hiện thông tin chi nhánh công ty tại mục 10. Do đó sau khi thành lập chi nhánh xong công ty phải tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh để bổ sung thông tin chi nhánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh.

Tư vấn việc cần làm khi thành lập chi nhánh công ty

Tuy nhiên từ thời điểm sau 01/07/2015 theo luật doanh nghiệp 2014 giấy phép đăng ký doanh nghiệp cấp cho doanh nghiệp không có thông tin chi nhánh công ty trên giấy phép nữa. Thông tin giấy phép đăng ký doanh nghiệp chỉ bao gồm:

1. Đối với công ty TNHH một thành viên là: Tên công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Vốn điều lệ, Thông tin chủ sở hữu công ty, Thông tin người đại diện theo pháp luật.

2. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên là: Tên công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Vốn điều lệ, Thông tin thành viên công ty, Thông tin người đại diện theo pháp luật.

3. Đối với công ty cổ phần là: Tên công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Vốn điều lệ, Thông tin người đại diện theo pháp luật.

Như vậy sau khi thành lập chi nhánh công ty không phải thực hiện thủ tục bổ sung thông tin chi nhánh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước kia.

Những công ty thực hiện thành lập chi nhánh trước thời điểm 0107/2015 mà không thực hiện việc ghi nhận thông tin chi nhánh thì không phải thực hiện thủ tục bổ sung thông tin chi nhánh nữa, nhưng với lỗi không cập nhật thông tin chi nhánh trước kia sẽ vẫn bị xử phạt. Do đó doanh nghiệp nên xin cấp đổi giấy phép sang mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới để tránh lỗi luật sư vừa nêu.